להתחברות

קורס מונוגרפיה ש"י עגנון

סיפור פשוט א | מקורות

הקללה והשגעון

מקורות אחרונים

Avatar

הקללה והשגעון

מתוך סיפור פשוט, ש"י עגנון

Avatar

סיום הסיפור

השיח הפנימי של הירשל, דו שיח מינה והירשל