Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

דילמת המחוייבות

דילמת המחוייבות

תחושת המחויבות כלפי אדם שסייע לך

1. מה זאת אומרת שאני “חייב לך”?

2. מהי רמת המחויבות שלנו כלפי מישהו שהושיט לנו עזרה?
3. מה הייתם עושים במצבו של רכניץ? האם הייתם מסכימים לשידוך מתוך תחושת המחויבות לקונסול?

 

אפיון הדמויות

אפיון הדמויות

כנסו לעמוד הדיון ואפיינו את הדמויות על פי ההנחיות

משל החפץ

משל החפץ

לחצו כאן למעבר למטלה השניה

Summary