Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

הנחיות לשיעור ראשון

הנחיות לשיעור ראשון

הנחיות לשיעור שני

הנחיות לשיעור שני

טבלת חלוקה לקבוצות והתאמות

טבלת חלוקה לקבוצות והתאמות

סרטון הדרכה לשימוש בעט העריכה

סרטון הדרכה לשימוש בעט העריכה

למעבר לסרטון

לחץ כאן

Summary 

לקריאת הסיפור  לחצו כאן

בעקבות הפרשנות שראינו בתוכנית החדר כאן

ובעקבות המאמר של הירשפלד ליצירה “שלוש אחיות” כאן

עליכם להכנס דרך היוזר שלכם לעמוד הקבוצה הספציפי שלכם
בטבלה כאן יש את החלוקה לקבוצות כולל היוזר סיסמא שלכם (היוזר והסיסמא זהים)  ולינק ישיר לעמוד הצבע שלכם

על כל אחד מכם לכתוב מהיוזר שלו על אחד המתחים העולים מהיצירה בהרחבה

תוך התייחסות מעמיקה לכל אחת מדמויות המופיעות בסיפור (גם אם  כבר כתבתם תגובה ראשונית בשיעור הקודם).

מטלה זו הינה חובה והיא חלק אינטגרלי מהקורס.