Login

Sample Beit - Midrash

שבועת אמונים ב | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

לחץ כאן למעבר למטלת משל החפץ

read more

Last Posts

user profile image
מאמו תהילה
28.04.2019 18:21
– איש משפחה: אוהב את משפחתו, ביתו היחיד ואת אשתו שנפטרה.
– עשיר: מימן את לימודיו של יעקב
-אוהב לטייל בעולם
-אוהב לשבת בבתי קפה.
– יקה: איש מאוד מסודר (תמיד כשבא אליו אורח היה מסדר הכל מהשולחן, חוץ מתמונת המשפחה).
-איש קשה: יעקב פחד לספר לו עליו ועל שושנה.
-נהנתן: לפי הטיולים, הישיבה בבתי קפה..
– איש רוח: מלמד את ביתו תור באומנות, היה חשוב לו ללכת לבקר בירושלים.
user profile image
גלבך מיכל
28.04.2019 18:20

לצד האקטיביות יש בה גם פסיביות

user profile image
גלבך מיכל
28.04.2019 18:19

בעלת עמדה לא ממומשת

user profile image
גלבך מיכל
28.04.2019 18:18

בת כנועה להוריה

Last Sources

Participants