Login

Sample Beit - Midrash

שבועת אמונים א | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
אוחיון איתמר
7.04.2019 18:48
הדס, איתמר, נעמה

רכניץ- שמו קשור בלימוד וזיכרון ועם זאת שוכח את השבועה.  נרקיסיסט ואגואיסט- לומד משהו שהוא רוצה ולא משהו שטוב לקולקטיב. לא מפריח את השממה. מנוגד לאהרון אהרונסון שידע לשלב בין האישי לקולקטיבי. רכניץ לא עובד קשה.  עושה לביתו.

הנובלה הופכת את העולם- שכחה לגבר וזיכרון לאישה. זכר=זכרון, אישה=נשייה. הנובלה הופכת את הסדרים “הטבעיים” האלו. (66)

לגבי השבועה- בדומה לאגדת “חולדה ובור” ייתכן וגם בשבועת שושנה ויעקב היו דגים במזרקה לידה נשבעו ובכך השלימו את תנאי ה”עדים” לשבועה.

השבועה מעסיקה את עגנון בטקסטים נוספים: “תהילה”, “בדמי ימיה”. לאו דווקא שבועה אלא הרעיון של הבטחות ונישואים שלא בהכרח מתממשות. השבועה המופרת היא סמל לשיבוש מהלך בדרכו של העם היהודי.

השבועה מחדדת את האנלוגיה שבבסיס הסיפור- שבועת העם לאלוהיו.

 

 

 

 

Last Sources

Participants