Login

Sample Beit - Midrash

מאויב לאוהב | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
הוצינגס דורון
31.03.2019 19:09

השימוש במילה שכן באחד הוא מגן ובשני הוא אוייב, השימוש ברוח כדמות עצמאית, הקרבה בין הדמיות

user profile image
שירי זוסמן
31.03.2019 19:07

בשלושת החזירונים יש שלוש דמויות שכל אחת מהן בונה בית אחר ובסיפור של עגנון מדובר במספר אחד שבונה את שלושת הבתים.

user profile image
גלבך מיכל
31.03.2019 18:41
אביתר: היו הייתה במכינה הקדם אקדמית של דוד ילין תלמידה. והתלמידה הייתה דתייה. ואני הייתי (בעיניה) דת”ש. היא בעיני- הייתה חשוכה ואני בעיניה, התנשאתי אל על. ימים רבים חלפו ושני סמסטרים באו אל קיצם והתלמידה, בחורה מרשימה. ואני בעיניה מסקרן וסקרן. והיא בעיני אישות של אהבה. ואני בעינה? לא יודע.. צריך לשאול אותה. מיכל : בגיל 14 הייתי לבד חודש בצרפת אצל דודתי וזו הייתה חוויה מאוד קשה וכחזרתי לארץ נשבעתי שלא אחזור לשם לעולם והיום אחרי תהליך ארוך אוהבת את צרפת ומאוד גאה בה כחלק מהזהות שלי .
user profile image
מאמו תהילה
31.03.2019 18:37
לפני חודש אכלתי ארוחת שבת בערב עם חברים. בסוף הארוחה, עם הגשת התה ועוגת השוקולד המטורפת שהכינו, אחד החברים הציע הצעה מגונה- בוא נשחק שם קוד. ואני שונאת שם קוד. עכשיו, לשם ההבהרה- לא סובלת אותו כי יש מלא עניין סביבו, לא כי שיחקתי אותו פעם. התנגדתי ממש, וישבתי בצד בהפגנתיות רבה. לאט לאט, ככל שכוסות התה התרוקנו והקיבה השמינה לה קלות בעוגה, התקרבתי לאיטי לצד המשחק בשולחן. סופו של ערב, השתלטתי על המשחק וניצחתי את כולם.

Last Sources

Participants